SPORTO KLUBO „OAZIS“ TAISYKLĖS

1. Sporto klubo „Oazis“ nario teisės:

1.1.Visi nariai gali naudotis sporto klube esančiomis patalpomis ir jose esančiu inventoriumi (išskyrus tarnybines patalpas).

1.2.Visi nariai turi teisę į kvalifikuotą, kompetentingą trenerio pagalbą.

2. Sporto klubo „Oazis“ nario pareigos:

2.1. Pirmos treniruotės metu nariai privalo susipažinti su patalpose esančia priešgaisrine sistema, avariniais išėjimais nelaimės atveju.

2.2. Kiekvienas lankytojas privalo pateikti sporto klubo registratūros darbuotojui savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį kliento asmens tapatybę. Lankytojui atsisakius susipažinti su taisyklėmis sporto klubo „Oazis“ registratūros darbuotojas neleidžia naudotis jų teikiamomis paslaugomis.

2.3. Už nepilnamečius lankytojus iki 14 metų, pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 14 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių lankytojų tėvai (globėjai) patvirtina faktą parašu, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis klubo paslaugomis. Asmuo išsamiai susipažįsta su sporto klubo „Oazis“ taisyklėmis, šių taisyklių privalo laikysis.

2.4. Naudotis sporto klubo paslaugomis lankytojas gali tik sumokėjęs už vienkartinį apsilankymą, įsigijęs asmeninę narystės kortelę (abonementą).

2.5. Narystės kortelė išduodama lankytojui, norinčiam reguliariai lankyti sporto klubą. Narystės kortelė pateikiama atvykus į sporto klubą. Praradus narystės kortelę, būtina informuoti sporto klubą darbuotojus. Mokestis už narystės kortelės dublikato išdavimą – 3 EUR.

2.6. Abonemento galiojimo laikas gali būti stabdomas, prieš tai raštu informavus sporto klubo darbuotojus, sekančia tvarka:

– 12 kartų 1 mėn. abonementai nestabdomi jokiu atveju;

– 3 mėnesių abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne daugiau kaip 7 dienoms;

– 6 mėnesių abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne daugiau kaip 14 dienų;

– 12 mėnesių abonementas gali būti stabdomas 2 kartus ne daugiau kaip 30 dienų;

2.7. Lankytojai, įsigiję sporto klube narystės kortelę (2.4 punkte nustatyta tvarka), privalo pradėti naudotis sporto klubo paslaugomis (aktyvuoti narystės kortelę) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti sporto klubo, 31 dieną narystės kortelė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas, atitinkantis narystės kortelės rūšį.

2.1.Sporto klubo „Oazis” nario apsilankymo trukmė:

2.1.1. Lankytojai, įsigiję DIENINIŲ apsilankymų narystės korteles, sporto klubo „Oazis” patalpas privalo palikti ne vėliau kaip iki 17.00 val.

2.1.2. Lankytojai įsigiję JAUNIMO apsilankymų narystės korteles , į sporto klubo „Oazis“ patalpas privalo atvykti ne anksčiau kaip 12.00 val. ir palikti ne vėliau kaip iki 17.00 val. Savaitgaliais bei švenčių dienomis lankytojai, įsigiję vidudienio apsilankymų narystės korteles, į Sporto klubą neįleidžiami, o švenčių dienos tokiems lankytojams nėra kompensuojamos.

2.1.3. Lankytojas, kuris turi 12-os kartų abonementą gali lankyti sporto klubą, bet kuriuo laiku, o taip pat ir bet kurią savaitės dieną. Šią apsilankymo kortelę turintis asmuo turi teisę ją skolinti ar kitaip suteikti teisę ja naudotis bet kuriam kitam asmeniui ar šeimos nariui. Jos galiojimo laikas yra 6 savaitės nuo įsigijimo dienos.

2.1.4. LAISVOS narystės kortelę turintis asmuo, Sporto klubo patalpas privalo palikti iki paskutinės Sporto klubo darbo valandos pabaigos. Savaitgaliais ir švenčių dienomis (įskaitant ir perkeltas švenčių dienas į darbo dienas) įleidžiami tik LAISVOS narystės korteles lankytojai.

2.1.5. SAVAITGALIO kortelės nariui yra įleidžiami tik šeštadienį ir sekmadienį, o taip pat ir švenčių dienomis.

2.1.6. JAUNIMO+SPA kortelės nariui leidžiama naudotis SPA kompleksu (suomiška pirtis bei sūkurinė vonia) kiekvieną savaitės dieną (išskyrus savaitgalius ir švenčių dienas) nuo 12 val. iki 17 val. Lankytojas įleidžiamas ne anksčiau kaip 12 val. ir privalo palikti patalpas ne vėliau kaip 17val.

2.1.7. DIENINIS+SPA kortelės nariui leidžiama naudotis SPA kompleksu (suomiška pirtis bei sūkurinė vonia) kiekvieną savaitės dieną (išskyrus savaitgalius ir švenčių dienas) nuo 8 val. iki 17 val. Lankytojas įleidžiamas ne anksčiau kaip 8 val. ir privalo palikti patalpas ne vėliau kaip 17 val.

2.1.8. RYTO VAKARO kortelės narys turi teisę sportuoti darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 20 val. iki 22 val. Savaitgaliais ir švenčių dienomis laikas neribojamas.

2.1.9. RYTO VAKARO+SPA kortelės narys turi teisę lankytis SPA zonoje (suomiškoje pirtyje ir sūkurinėje vonioje) darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 20 val. iki 22 val. Savaitgaliai bei švenčių dienos šiam abonementui NEPRIKLAUSO.

2.2.0. VIP kortelės nariui leidžiama naudotis fitneso sale bei SPA zona (suomiška pirtis bei sūkurinė vonia) kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 22 val. o savaitgaliais bei švenčių dienomis galima naudotis ir baseinu bei turkiška (garine) pirtimi savaitgalio sporto klubo darbo grafiku nuo 9 val. iki 19 val.

2.2.1. AUKSINĖS kortelės narys gali naudotis fitneso sale bet kuriuo laiku, bei lankyti aqua užsiėmimus baseine priklausomai nuo to keliems kartams yra įsigytas abonementas 8 ar 12 kartų. Su šiuo abonementu lankytojas yra įleidžiamas tik į tą grupinių užsiėmimų grupę, į kurią yra užsirašęs.

2.2.2. AEROBIKOS nario korteles ir AEROBIKA+KALANETIKA nariai gali lankyti grupinius užsiėmimus 8 arba 12 kartų. Tokio tipo abonementui išbaigti duodamos 5 savaitės, todėl susirgus leidžiama likusius kartus išbaigti su bet kuria kita grupe.

2.2.3. AEROBIKA+FITNESAS kortelės nariai gali lankytis po ar prieš grupinį užsiėmimą fitneso salėje, bet bendras apsilankymo laikas sporto klube turi būti ne ilgiau kaip 3 val. Apsilankius tik fitneso salėle arba tik aerobikoje užsiskaičiuoja vienas apsilankymo kartas.

2.2.4. AEROBIKA+FITNESAS+SPA kortelės nariai gali vieno apsilankymo metu lankytis SPA zonoje (suomiška pirtis ir sūkurinė vonia) darbo dienomis (išskyrus švenčių dinomis) abonemento tipo priskirtu laiku, todėl lankantys rytines grupes lankytojai gali SPA zona lankyti ryte, o vakarines vakare. Bendras vieno apsilankymo sporto klube laikas negali viršyti 3 val. Atsižvelgdamas į švenčių ir poilsio dienas Sporto klubas turi teisę keisti, Sporto klubo darbo laiką, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas. Sporto klubas taip pat turi teisę keisti Sporto klubo darbo laiką atsižvelgdamas į ne sezono metą ( nuo birželio 13 d. iki rugsėjo 14 d.)

2.2.5. Lankytojas, prieš pasirinkdamas konkrečias sporto klubo paslaugas, visų pirma turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jo sveikatai. Lankytojui, prieš pradedant naudotis sporto klubo teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka lankytojui. Sporto klubo darbuotojui, kilus pagrįstų abejonių dėl lankytojo sveikatos būklės, turi teisę paprašyti, kad lankytojas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis sporto klubo „Oazis“ teikiamomis paslaugomis, bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis sporto klube, tenka lankytojui. Sporto klubas neatlygina lankytojui dėl jo teikiamų paslaugų lankytojo sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl sporto klubo darbuotojų kaltės.

2.2.6. Sporto klubas „Oazis“ neteikia daiktų saugos paslaugų. Lankytojams yra galimybė palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus lankytojai palieka sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kuriose palikę daiktus privalo užrakinti. Rekomenduojama į sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Sporto klubas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, jeigu tai įvyko dėl sporto klubo kaltės.

3.0 Draudžiama kitų sporto klubų treneriams ar instruktoriams lankytis sporto salėse.

3.1. Lankytojai aerobikos sale gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį.

3.2 Asmuo sporto klubo patalpose privalo nedelsiant informuoti klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.

3.3 Paskutiniai rūbinę paliekantys asmenys privalo išjunginėti šviesas, bei užsukinėti čiaupus.

3.4 Jei klientas turi pastovią nuolaidą, vykstant nuolaidų akcijai klube, visų nuolaidų suma nesisumuoja. Pasirenkama tiktai viena nuolaida.

3.5 Klientui nusipirkus abonementą ir jam persigalvojus nebesilankyti sporto klube, pinigai NEBEGRĄŽINAMI ir abonementai neperleidžiami kitiems asmenims.

3.6 Asmenų grupes iki 18 metų, turi lydėti ir prižiūrėti pilnamečiai asmenys. Rekomenduojama: 10 asmenų iki 18 metų grupę lydi ir prižiūri ne mažiau kaip 1 suaugęs asmuo; 11 – 20 asmenų iki 18 metų grupę lydi ir prižiūri ne mažiau kaip 2 suaugę asmenys ir t.t.

Papildomos taisyklės treniruoklių salėje

 • Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis šio treniruoklio naudojimosi taisyklėmis, pasikonsultuoti su treniruoklių salėje esančiu treneriu (instruktoriumi) dėl naudojimosi treniruoklių tvarkos, bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo.
 • Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio rekomenduojama patiesti rankšluosti. Atlikus pratimus treniruokliai turi būti paliekami tvarkingi, tinkami naudoti kitiems lankytojams, treniruoklių priedai, kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.
 • Pertraukomis tarp pratimų negalima sėdėti ant treniruoklio ar kitaip trukdyti juo naudotis kitam lankytojui.
 • Apie treniruoklių ar kitos treniruoklių salės įrangos gedimus būtina iš karto informuoti trenerį (instruktorių).

Treniruoklių salėje draudžiama:

 • Šiukšlinti ar kitaip teršti patalpas.
 • Naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga.
 • Dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, lankytis treniruoklių salėje be avalynės.

Vandens zonos bei pirčių taisyklės

1. Lankant grupinius užsiėmimus vandens parke visada būtina turėti:

 • gumines šlepetes;
 • maudymosi kostiumėlį (kelnaites);
 • maudymuisi skirtą kepurėlę;
 • rankšluostį;
 • muilą, šampūną.

2. Vandens zonoje draudžiama:

 • rūkyti;
 • vartoti alkoholį;
 • vaikščioti po tarnybines patalpas;
 • naudoti pilingus ir kitokias kūno priežiūrai skirtas priemones;
 • šokinėti į baseiną, nardyti;
 • laužyti ar kitaip gadinti inventorių;
 • garsiai triukšmauti ar kitokiais būdais trukdyti kitiems lankytojams.

Papildomos taisyklės vandens zonoje bei pirtyse

 • Vandens zonos paslaugos priklauso nuo lankytojo pasirinkimo;
 • Aqua aerobikos treniruočių lankytojai turi teisę naudotis baseinu, bei turkiška pirtimi 30 min. po treniruotės;
 • Prieš naudojimąsi vandens zona, t.y. baseinu, sūkurine vonia ir pirtimis, bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše;
 • Lankytojai nusiprausę duše, privalo apsirengti maudymosi kostiumėlį, užsidėti maudymosi kepuraitę, šlepetes su neslidžiu padu;
 • Įlipti ir išlipti iš baseino galima tik laipteliais;
 • Tėvai pilnai atsako už savo nepilnamečių vaikų sveikatą ir saugumą vandens zonoje ir pirtyse;
 • Lankytojai, nesulaukę 16 metų amžiaus, vandens zonoje gali lankytis tik prižiūrimi tėvų, o lankydami plaukimo treniruotes bus prižiūrimi plaukimo instruktoriaus;
 • Naudojantis pirtimis, būtina pasitiesti rankšluostį;
 • Dėl naudojimosi pirtimi laiko, rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju;
 • Treniruotės metu negalima kramtyti kramtomosios gumos – tai pavojinga Jūsų gyvybei;

Sporto klubas „Oazis“ turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems sporto klubo lankytojų interesams ir/ar nesuderinamas su šiomis taisyklėmis. Sporto klubo atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti lankytojų, pažeidusių šias taisykles, nutraukti naudojimąsi teikiamomis paslaugomis bei palikti sporto klubo patalpas, pinigai lankytojui už šį apsilankymą negrąžinami.